Formularz zwrotu


ZASADY REKLAMACJI I ZWROTÓW
1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępnego poniżej. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.
Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz-zwrotu-Leśny-Słój
Pobierz

Zwrot środków za zwrócone produkty

  1. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia formularza zwrotu od klienta, zwróci klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
  2. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.
  3. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Leśny Słój przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Shopping Cart